ללא קטגוריה

מציג 31-40 מתוך 41

השפעתם של ארגונים לא-ממשלתיים על מסמך מטעם בית הלורדים בנושא ילדים פלסטינים

בית הלורדים הבריטי ידון בנושאים הקשורים לילדים פלסטינים. מסמך שהוכן לקראת הדיון מציג נרטיב חד צדדי ומוטה המתאר את הפלסטינים כקרבנות ומסתמך על פרסומים של ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים‎

מציג 31-40 מתוך 41