• אתר: www.ilam-center.org/
  • נוסד בשנת 2000, יושב בחיפה, ישראל.
  • מטרה: "לפתח ולחזק את התקשורת הערבית ולהשמיע קול בנושאים פלסטינים. מרכז ייחודי זה תורם לפיתוח נוף תקשורתי פלורליסטי ובלתי-מוטה, אשר הינו בסיסי בכל דמוקרטיה. אעלאם נוסד כדי לשרת בעיקר את אזרחיה הפלסטינים של ישראל באמצעות שיפור מערכת המדיה ההמונית שלהם באמצעות הכשרה, תיעוד, שדלנות, שיתוף פעולה, ופנייה לציבור".
  • ממומן על ידי הקרן החדשה לישראל מאז שנת 2000, והמועצה הבריטית, ישראל.
  • בשנים 2006-2010 הקרן החדשה לישראל (NIF) אישרה מענקים בסך $410,200 למרכז אעלאם (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).